Parohia Ortodoxă Română
Timişoara CETATE

Cuvânt de învăţătură

Tropar (glas 3)


Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai înfrânt, şi la luptă îndrăzneţ pe Nestor l-ai făcut, aşa, Sfinte Dimitrie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.


Condac (glas 2)
Cu curgerile sângiuirilor tale, Dimitrie, Biserica Dumnezeu a roşit-o, Cel ce ţi-a dat ţie tărie nebiruită; şi păzeşte cetatea ta nevătămată, căci tu eşti întărirea ei.

Repere Religioase Ortodoxe Române Timişorene

Această biserică a fost sfinţită cu hramul „Învierea Domnului", în anul 1935, de episcopul Aradului, dr. Grigore Comşa şi respectiv de episcopul militar, dr. Ioan Stoia de Alba Iulia, dându-i-se destinaţia ca biserică de garnizoană a Timişoarei, funcţionând astfel până în 1948, de când clădirea va adăposti un depozit comercial (de legume şi fructe).
În 1996 se redeschide ca biserică militară, amenajându-se canonic şi resfinţindu-se, la 26 octombrie 2000, de către IPS Sa dr. Nicolae Corneanu.